nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-22 - 2016-12-26
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 471.994 ezer forintban állapítja meg.”


2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                 247.616 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           137.762 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    11.320 e Ft

d) működési bevétel                                                                                     17.578 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         17.961 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     39.757 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 466.994 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 426.068 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 40.926 e Ft-ban állapítja meg.”


3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            418.595 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          236.190 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          50.303 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 96.565 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              29.269 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                            6.268 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         41.297 e Ft

ba) beruházások                                                                                       10.017 e Ft

bb) felújítások                                                                                          31.280 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                          12.102 e Ft

ca) tartalékok                                                                                             3.996 e Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                    8.106 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 470.319 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 10.017 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 31.280 e Ft-ban állapítja meg.”


4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 3.996 e Ft többletben állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 3.996 e Ft-ban állapítja meg.”


5. § Az Alaprendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41.374 ezer forintban állapítja meg.”


6. § Az Alaprendelet 9. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                       40.725 e Ft

b) működési célú bevételek ÁHT-n belülről                                                 460 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                  57 e Ft

c) működési bevétel                                                                                        18 e Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  114 e Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 41.374 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 41.374 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”


7. § Az Alaprendelet 10. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                              41.374 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            26.716 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            7.278 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                   7.380 e Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.374 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


8. § Az Alaprendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 137.956 ezer forintban állapítja meg.”


9. § Az Alaprendelet 13. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                          133.856 e Ft

b) működési bevétel                                                                                       3.810 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                       290 e Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 140.533 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 137.956 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”


10. § Az Alaprendelet 14. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             137.956e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            82.799 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          22.247 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 32.910 e Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 137.956 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


11. § Az Alaprendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 467.245 ezer forintban állapítja meg.”


12. § Az Alaprendelet 17. § (1), (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            247.616 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       137.302 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               11.263 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 13.750 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                              0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    17.961 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                39.353 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 462.245 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 426.319 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 40.926 e Ft-ban állapítja meg.”


13. § Az Alaprendelet 18. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„18. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       239.265 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    126.675 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    20.778 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                           56.275 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        29.269 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                      6.268 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    41.297 e Ft

      ba) beruházások                                                                                 10.017 e Ft

      bb) felújítások                                                                                    31.280 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   186.683 e Ft

      ca) tartalékok                                                                                       3.996 e Ft

      cb) finanszírozás                                                                              174.581 e Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                8.106 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 465.570 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


14. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.


15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2016. december hó 21. nap                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-13. melléklet
180.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!