nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-12 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
a rövidített ügyintézési határidők megállapításáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Rövidített ügyintézési határidők a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodáján:


a)[1] Azonnal intézendő ügy: az ügyfél személyes jelenléte esetén adóhatósági igazolások kiadása,


b)[2] Három napon belül intézendő ügy: a postán érkező kérelmekre adóhatósági igazolások kiállítása.


(2) Rövidített ügyintézési határidők a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Irodáján:

a) Azonnal intézendő ügyek:

aa)[3]

ab)[4]

ac) vásárlók könyvének hitelesítése,

ad) méhek vándoroltatása bejelentésének nyilvántartásba vétele.

b) Három napon belül intézendő ügyek:

ba)[5]

bb) marhalevél kiadása.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. §


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


4. §


Hatályát veszti a rövidített ügyintézési határidők megállapításáról szóló 28/2009. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet.
[1]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 12-től

[2]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 12-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 20. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 20. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 21. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!