nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 12/2018 (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 12/2018 (VI.1.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7 melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 


Tiszacsege, 2018. június 1.                       Szilágyi Sándor                                                                                          Dr. Bóné Mónika

                        polgármester                                                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet 12-2018
508.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!