nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-01 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:


a)

Bevételi főösszegét

343 015 987 Ft-ban

b)

Kiadási főösszegét

343 015 987 Ft-banállapítja meg.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.6.§ Ez a Rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
                 Kollár Károly                                                      Takácsné Molnár Anikó

                 polgármester                                                                   jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. augusztus 30. napján kihirdettem.

Sárisáp, 2017. augusztus 30.


Takácsné Molnár Anikó

                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
369.85 KB
2. melléklet
368.48 KB
3. melléklet
368.36 KB
4. melléklet
368.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!