nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-26 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról.

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2016./II.26./ önkormányzati rendelete

az étkezési ellátást biztosító intézményekben

fizetendő térítési díjakról


Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális gondoskodás körébe tartozó személyek esetében - a többszörösen módosított 1993. évi III. tv-ben kapott felhatalmazás alapján - még egyéb személyek esetében a Napközi otthonos Óvodából igénybe vett étkezésért az alábbi térítési díjakat állapítja meg:


1. §. /1/ A rendelet hatálya kiterjed a Napközi otthonos Óvodában étkezési ellátást igénybe vevőkre.

a./ -óvodai ellátásnál: 410.-Ft/nap

b./ -menza:                  460.-Ft /nap

Az óvodai ellátás esetén napi 50,-Ft, míg az iskolai menza vonatkozásában napi 50,-Ft térítési díjkedvezményre jogosultak azok a gyermekek, akik nem részesülnek állami normatív támogatásban.


c./ Szociális étkeztetés:

A térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni.

A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (adag) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani.

Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

A 2010 évi költségvetési törvény a szociális étkeztetéssel kapcsolatos normatívákat a következőképpen differenciálja:


                        1.A támogatás mértéke 55.360 Ft/ fő egységesen


Ha a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum (28.500 Ft) 150%-át (42.750 Ft)


A térítési díj: 350,- Ft/adag


Ha a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a (42.751 Ft – 85.500 Ft) között van.


A térítési díj: 400,-Ft/adag


Ha a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át (85.500 Ft) meghaladja.


A térítési díj: 450 Ft/ adag.


A szolgáltató az intézmény által nyújtott étkezést, munkanapokon (egyszeri meleg ebéd) az igénybevevő kérése szerint elvitellel/ lakásra szállítással biztosítja. Az ebéd 13 óráig vihető el, vagy kerül kiszállításra. A kiszállítás díja bruttó 40 Ft/alkalom, melyet a térítési díj megfizetésekor kell az igénylőnek megfizetnie.

d./ A galgagutai „Manóvár” Tagóvoda és az épületben lévő konyha közalkalmazottai  részére természetben adott étkezési támogatás napi 200.-Ft/nap.


e./ Vendégebéd térítési díja: 670,-Ft/adag.


A megjelölt térítési díjak bruttó összeget jelentenek.


2.§. A szociális étkezők napi adagmennyisége az alapmennyiség (vendégebéd) 130%-a.


3. §. Az 1. §-./1/ bek. a./ , b./ pontjában  megállapított térítési díjak részétkeztetés esetén a megállapított térítési díj: tízórainál 20 %, ebédnél 60 %, uzsonnánál 20 %.


4. §. E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2015./IV.29./ önkormányzati rendelet hatályát veszti.
                               Agócs Gábor                                              Dr. Bata Ákos

                               polgármester                                                      jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!