nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-15 -tól
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya Uraiújfalu Községi Önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.


2. §

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:


a.)bérjellegű kifizetések

b.)készpénzelőleg

c.)postai kézbesítés

d.)belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e.)karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f.)készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g.)reprezentáció,

h.)jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i.)utazási költségtérítés, bérlet,

j.)ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

k.)ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

l.)jogcímtől függetlenül 300.000 Ft összegig történő kifizetés.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Uraiújfalu, 2014. március 13.
                           Vargyai Vilmos                                                           dr. Husz Norina

                             polgármester                                                                 jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!