nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2014-05-01 -tól
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése


1. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési


a) kiadási főösszegét                145.661 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét.              156.293 ezer forintban állapítja meg.2. A költségvetési kiadások


2. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:                     138.270 ezer forint

Ebből:

  1. - személyi jellegű kiadások:                                   54.395 eFt
  2. - munkaadókat terhelő járulékok:                            10.531 eFt
  3. - dologi jellegű kiadások:                                       48.323 eFt
  4. - pénzeszköz átadás támogatás:                            25.021 eFt


(2) Tiszagyulaháza község költségvetéséből folyósított támogatásait a 4. melléklet mutatja be.


3. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 7.391 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:


  1. a beruházások:                                                      6.703 eFt
  2. felújítások:                                                               650 eFt
  3. befektetési célú részesedések vásárlása:                     38 eFt


(2) Tiszagyulaháza község felújítási és beruházási kiadásait a 7. és a 8. melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4. § (1) Tiszagyulaháza község 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 1. melléklet mutatja be.


(2) Tiszagyulaháza község 2013. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

         

(3) Az önkormányzati vagyon alakulását mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

         

(4) Vagyonkimutatás a mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. évben a 9. melléklet mutatja be.4. A költségvetési létszámkeret5.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 41,75 főben hagyja jóvá a 3. melléklet szerint


5. A pénzmaradvány


6. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 10.632 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A pénzmaradványt a képviselő testület a rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.


6. Záró rendelkezések


7. §  Ez a rendelet a 2014. május 1.napján lép hatályba.


Tiszagyulaháza 2014. április 29.Mikó Zoltán                                                                                      Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
39.5 KB
2. melléklet
37 KB
3. melléklet
30.5 KB
4. melléklet
34.5 KB
5. melléklet
35.5 KB
6. melléklet
34 KB
7. melléklet
29 KB
8. melléklet
29 KB
9. melléklet
90.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!