nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (VIII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-31 - 2018-09-01
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (VIII.14.) önkormányzati rendelete
Balatonújlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:


  1. §


Balatonújlak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.13.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2018. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:összesen 5.353.951 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2018. évi költségvetésébe összesen

5.353.951 Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét és

ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 2.614.827 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket

2.373.862 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2.§


A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek összege 1.585.340 keretében az általános tartalék terhére

megnövelésre került, jóváhagyja.


3. §


/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018./II.13./ számú önkormányzati rendelet

     Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 11.294.652 Ft-ban, speciális célú

     támogatások előirányzatát 4.038.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban,                       

     a beruházások előirányzatát 7.401.404 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát

     6.860.538 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.


4. §


  1. Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 2/B. melléklete e rendelet 2/B. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.


                        5. §


E rendelet 2018. augusztus 31. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
102.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!