nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Kéthely Község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az alapellátás körzetei

2.§


Kéthely Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

A körzet székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 5.


3.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Marcali Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodása keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17.


4.§


Kéthely Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

A körzet székelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 5.


5.§


Kéthely Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 5.


6.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8713 Kéthely, Magyari u. 5. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

7. §


Kéthely Község Önkormányzata biztosítja az önkormányzatok között született társulási megállapodás alapján, a kéthelyi székhelyen a fogorvosi feladatok ellátását Somogyszentpál község lakossága vonatkozásában.


Záró rendelkezések

8.§


(1) Jelen rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a háziorvosi és védőnői körzet meghatározásáról szóló 11/2002.(VI.28.) önkormányzati rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!