nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-09-10 - 2014-12-01
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL, ÉS ANNAK DÍJAIRÓL SZÓLÓ 12/2008. (IX. 5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. § A közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet a következő címmel és 14/A. §-sal egészül ki:

 

„Hatásköri rendelkezések

14/A. § (1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 34. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben, 36. §-ának (1) és (3) és (4) bekezdéseiben, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. §-ának (2) bekezdésében és 42/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott hatásköreit a jegyzőre ruházza át.
(2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, és 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.”

 

2. § Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének 18. pontja.

 

3. § (1)  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

 

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 5.

 

Nagy Károly polgármester 

Dr. Jakab Csaba jegyző

 

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 9.
Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

 Dr. Jakab Csaba jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!