nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (V.30.)
Hatályos:2019-05-31 -tól
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (V.30.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                       143 416 e Ft-ban,

         

       b)    kiadásainak főösszegét                       120 987 e Ft-ban

   

       c)   a pénzmaradvány összegét                   22 429  e Ft-ban

             

  hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (2) A képviselő-testület a Porvai Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (3) A képviselő-testület a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

        5.§ (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. és 10. mellékletben foglaltak szerint       

              hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét

     274 273 eFt összegben hagyja jóvá.


6.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


7.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

    

      8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/ 2018.(III.8.) önkormányzati rendelete.

                Veinperlné Kovács Andrea sk.                                    Feketéné Esztergályos Hilda sk.    

                            polgármester                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1. melléklet
1.1 MB
1.2. melléklet
1.09 MB
1.3. melléklet
1.03 MB
1.4. melléklet
741.01 KB
2.1. melléklet
562.75 KB
2.2. melléklet
448.73 KB
3. melléklet
1.23 MB
4. melléklet
1.19 MB
5. melléklet
324.46 KB
6. melléklet
245.97 KB
7.melléklet
209.38 KB
8. melléklet
228.92 KB
9. melléklet
52.46 KB
10. melléklet
16.11 KB
11. melléklet
149.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!