nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (VI.25.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-06-26 - 2018-06-27
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (VI.25.) Ör. számú rendelete
az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében, a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról következő rendeletet alkotja:


1.§

A R. 2. § (1) bekezdésében a „középiskolai végzettségű” szövegrész „érettségivel rendelkező” szövegrészre módosul.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
               Szabóné Karsai Mária                                                       Dr. Hajdu Miklós

                       polgármester                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!