nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2018 (IV.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-09 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2018 (IV.9.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (6) bekezdése hatályát veszti.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2018. április 9.

Szilágyi Sándor                                                         Dr. Bóné Mónika

  polgármester                                                                     jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!