nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2019 (X.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-10-08 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2019 (X.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.08.31.)

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


  1. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének a) pontja. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét               340 917 531 Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.”


  1. a Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2. § (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                      309 091 563 Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.”


  1. a Rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(4) A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ 2019. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                     102 854 304 Ft-ban

határozza meg az 1/B.  melléklet részletezése szerint”


2. §. A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet a 9/2019.(X.7.) önkormányzati rendelethez
75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!