nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2017 (XI.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-08 - 2019-12-31
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2017 (XI.8.) önkormányzati rendelete
az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: OTP rendelet) 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A 4. § a)-d) pontja szerinti felújításhoz vagy vásárláshoz (a továbbiakban együttesen: otthonteremtés) akkor nyújtható támogatás, ha a Támogatott e Rendelet hatályba lépését megelőző 5 éven belül elidegenített, lakóingatlanban levő tulajdoni részesedése forgalmi értékének 80%-át az otthonteremtésre fordítja. A forgalmi értéket csökkenteni kell az elidegenített ingatlanra bejegyzett lakhatási célú hitelt biztosító jelzálog, vagy végrehajtási jog végtörlesztésének összegével.”2. §


Az OTP rendelet 14. § (1) bekezdése a következőekre módosul:

„(1) Meglévő a lakóingatlan, ha a Támogatott a tulajdonjog teljes egészét, vagy ha korábban jogszabályon alapuló, vagy harmadik személy által alapított, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati joggal terhelt volt az ingatlan, úgy a kizárólagos használat jogát a kérelem benyújtását megelőző egy éven túl szerezte, vagy egy éven belül ingyenesen szerezte.”


7. §


  1. Ez a rendelet 2017. november 8. napján 15 óra 45 perckor lép hatályba, és rendelkezéseit, amennyiben a kérelmek elbírálása szempontjából a kérelmezőre nézve kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
  2. Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.
            Győriné dr. Czeglédi Márta                                        Dr. Voller Erika

                polgármester                                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!