nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017 (XII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017 (XII.22.) Ör. számú rendelete
az önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 24/2015. (IX. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 24/2015. (IX. 30.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§

A R. 1. számú melléklete e rendelet mellékletére módosul.


2. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
14.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!