nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-15 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezi jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő (felnőtt és gyermek) vegyes háziorvosi ellátás körzetére, a fogorvosi alapellátás körzetére, a védőnői ellátás körzetére, az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásokra.


2. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás


2. § (1) Herencsény Község Önkormányzata a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetet alkot Cserhátsurány település közigazgatási területével.


(2) A vegyes háziorvosi körzet székhelye:                2676 Cserhátsurány


(3) A feladatellátás helye:                                         2677 Herencsény, Kossuth út 15.


(4) A körzet székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás a rendelet 1. melléklete.


(5) Herencsény Község Önkormányzata a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást feladat-ellátási megállapodás keretében az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül látja el.


(6) Az ügyeleti ellátás székhelye:                              4031 Debrecen                      


(7) A feladatellátás helye:                                         2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 1.


(8) A feladat-ellátási megállapodás a rendelet 2. melléklete.


3. Fogorvosi alapellátás


3. § (1) Herencsény Község Önkormányzata a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy fogorvosi körzetet alkot Szügy, Cserhátsurány és Csesztve települések közigazgatási területével.


(2) A fogorvosi körzet székhelye:                             2699 Szügy

(3) A feladatellátás helye:                                         2677 Herencsény, Kossuth út 15.


(4) A feladatellátásra vonatkozó megállapodás a rendelet 3. melléklete.


(5) Az ügyeleti ellátás heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon – 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. szám alatt biztosított.


4. Védőnői ellátás


4. § (1) Herencsény Község Önkormányzata a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy védőnői körzetet alkot Cserhátsurány település közigazgatási területével.


(2) A védőnői körzet székhelye:                               2676 Cserhátsurány


(3) A feladatellátás helye:                                         2677 Herencsény, Kossuth út 15.


(4) A körzet székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás a rendelet 1. melléklete.


5. Iskola-egészségügyi ellátás


5. § (1) A vegyes háziorvosi szolgálat a védőnői szolgálattal közösen látja el az iskola egészségügyi feladatokat a következő nevelési intézmény vonatkozásában:


  1. Herencsényi Napsugár Óvoda                      (2677 Herencsény, Béke út 2.)


(2) Az iskola-egészségügyi ellátás székhelye:           2676 Cserhátsurány


(3) A feladatellátás helye:                                         2677 Herencsény, Kossuth út 15.


(4) A feladatellátás székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás a rendelet 1. melléklete.


6. Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
252.34 KB
2. melléklet
300.44 KB
3. melléklet
487.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!