nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-30 - 2019-08-30
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.§ (4) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."


2.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.§ a) az általa használt, vagy tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg."


3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!