nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 24/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-11 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 24/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1.§

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

               a) 1.579.098 ezer Ft költségvetési bevétellel,

               b) 2.043.757 ezer Ft költségvetési kiadással és

               c) 464.659 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 45.743 ezer Ft a működési hiány és 418.916 ezer Ft a felhalmozási hiány.”

2.§

(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8)   A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.


3.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2018. december 10.


            Szilágyi Sándor                                                           dr. Bóné Mónika

              polgármester                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_8 melléklet 24_2018
599.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!