nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2017 (I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 - 2017-02-02
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2017 (I.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 10/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 91. §-ában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:


1.§


(1) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 10/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 47. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 51. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.


2. §


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet 2_2017
376.85 KB
2_melléklet 2_2017
229.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!