nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.29.) rendelete
Hatályos:2015-10-29 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.29.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

20/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete

Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról


Akasztó Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § 1. pontja, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 34. § (5) bekezdése szerint Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R.”) - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - az alábbiak szerint módosítja:


  1. §


Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                     313.960.000 Forint,

b) Felhalmozási bevételek                                                  28.962.000 Forint,

c) Működési kiadások                                                      189.912.000 Forint.

d) Felhalmozási kiadások                                                  34.329.000 Forint.


(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                         5.979.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                        86.481.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                       300.000 Forint.


(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                         1.500.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                        12.065.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                       291.000 Forint.


(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                         7.119.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                        33.754.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                       130.000 Forint.


(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások                                                        70.545.000 Forint,

b) Felhalmozási kiadások                                                    2.383.000 Forint.


(6) Költségvetési egyenleg összege:                          72.670.000 Forint hiány.

a) Működési bevételek és kiadások egyenlege:          64.199.000 Forint hiány,

b) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:        8.471.000 Forint hiány.


(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Költségvetési maradvány                                                72.670.000 Forint.  

aa) Működési célra                                                            64.199.000 Forint,

ab) Felhalmozási célra                                                        8.471.000 Forint.


(8) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 1. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 2. melléklete tartalmazza.


(10) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 3. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 4. melléklete tartalmazza.


(12) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 5. melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 6. melléklete tartalmazza.


(14) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásait kormányzati funkciók szerint, valamint az engedélyezett létszámkeretet – a közfoglalkoztatottak létszámát is beleértve – az R. 7. melléklete tartalmazza.


(15) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 8. melléklete tartalmazza.


(16) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 9. melléklete tartalmazza.


(17) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 10. melléklete tartalmazza.”


2. §


Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét összesen 40.117.000 Forintban állapítja meg.”3. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
      Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné   

      polgármester                                                                                                jegyző
ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésre került 2015. október 29.


                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
37.5 KB
2.melléklet
36.5 KB
3. melléklet
36.5 KB
4. melléklet
36.5 KB
5. melléklet
36.5 KB
6. melléklet
49.5 KB
7. melléklet
57.5 KB
8. melléklet
28.5 KB
9. melléklet
26 KB
10.melléklet
23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!