nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-16 -tól
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint  módosítja:


1.§.


A R. 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét                402.036 ezer Ft-ban állapítja meg.


2.§.


A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§. (1)  Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés                                                                                   287.475 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                    115.281 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        28.042 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       120.552 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 19.300 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               4.300 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              61.650 e Ft

      ba) kisajátítás,                                                                            20.000 e Ft

      bb) felújítások                                                                            37.700 e Ft   

      bc)  tárgyi eszköz beszerzés                                                          3.850 e Ft

      bd) részesedés vásárlás                                                                     100 e Ft

     

c) finanszírozási kiadások                                                                                      5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                             36.488 e Ft.

e)  elvonások, visszafizetések                                                                              11.300 e Ft


(2)  A képviselő-testület az  önkormányzat  2016. évi összesített költségvetési

      a,  bevételeit      402.036 ezer Ft-ban

      b,  kiadásait       402.036 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3)  Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám -előirányzata 15 fő, a  közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  12 fő.
(4)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét   389.661  ezer Ft-ban állapítja meg.

                                                                      

(5) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú  melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete  tartalmazza  az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                                   286.400 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      26.223 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           4.810  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                          89.393  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   19.300  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 4.300  e Ft

      af) intézményfinanszírozás                                                          131.074  e Ft

      ag) elvonások, visszafizetések                                                       11.300  e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               61.650 e Ft

      ba) ebből útfelújítás                                                                      37.700 e Ft

      bb) ebből kisajátítás Ipari Park                                                       20.000 e Ft    

      bc) egyéb                                                                                           3.950 e Ft

      c) finanszírozási kiadások                                                                               5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                            36.488  e Ft.(6)  A   közfoglalkoztatottak nélküli  létszám-előirányzata   8 fő, a  közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  12  fő a  II/5. számú mellékletnek megfelelően.
(7)  Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatala   költségvetési szervének  2016. évi  bevételi és kiadási főösszegét 60.574 ezer Ft-ban  állapítja meg.                                                               


 (8) A  költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 60.574 ezer Ft összegben az alábbiak szerint:

           

      a) személyi jellegű kiadások:                              43.380 e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                   10.817 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                       6.377 e Ft

      e) felhalmozási kiadások                                            -

           


(9) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét             82.875 ezer Ft-ban állapítja meg.


(10) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait   82.875   ezer Ft összegben  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


      a) személyi jellegű kiadások:                                45.678  e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                   12.415 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                     24.782 e Ft


3.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.            Pásztor János                                                        Dr. Szabó Enikő

            polgármester                                                                 jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. december 16.          Dr. Szabó Enikő

                            jegyző                                                                                                          1.sz. mellékletGyöngyöshalász Községi  Önkormányzat

18/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

I/1. sz

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

I/3. sz.

Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása

I/4. sz.

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

I/5. sz.

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban


II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

II/3. sz.

Fejlesztési kiadások kimutatása célonként

II/4. sz.

Tartalékokról szóló kimutatás

II/5. sz.

Létszámkimutatás

II/6. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

III/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

.
IV. fejezet

Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetése

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

IV/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemtervCsatolmányok

Megnevezés méret
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS önkormányzat
96.5 KB
2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PH
46.5 KB
2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AMK
51.5 KB
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT
80 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!