nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (I.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-01-31 - 2017-02-01
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (I.30.) Ör. számú rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A R. kiegészül az alábbi 5/A. §-szal:


„5/A. §

Ebes Község közigazgatási területe az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából egy körzetet alkot.”


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszi.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!