nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (IX.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-07 - 2018-12-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (IX.6.) önkormányzati rendelete
a 2018. évben a közfoglalkoztatási programban résztvevő aktív korúak önkormányzati támogatásról

Enying Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Enying Város Önkormányzata 2018. évben természetbeni szociális támogatásában részesíti az önkormányzatnál 2018. szeptember 04. napján közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket.


(2) Az (1) bekezdés szerinti szociális támogatására az (1) bekezdésben említett személyek alanyi jogon jogosultak, az iránt kérelmet benyújtani nem szükséges.(3) Az Önkormányzat a támogatást élelmiszer formájában nyújtja a következők szerint.


(4) Az (1) bekezdésben nevesített személyek, fejenként 30 kilogramm kiszerelésű, a mezőgazdasági mintaprogramban megtermelt burgonya csomagra jogosultak.


(5) A jogosultakról az Enyingi Polgármesteri Hivatal kimutatást készít, melyet 2018. szeptember 04. napjáig átad Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága (a továbbiakban: Városgondnokság) részére.


(6) Az támogatás jogosultak részére történő átadásról Városgondnokság gondoskodik 2018. szeptember 30. napjáig. A Városgondnokság az Enyingi Polgármesteri Hivataltól kapott lista alapján osztja ki a támogatásként elkészített élelmiszer csomagokat a jogosultak részére.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. december 31. napján hatályát veszti.


                              Viplak Tibor s. k.                                                  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k. 

                               polgármester                                                                            jegyző


A rendelet kihirdetve 2018. szeptember 6.


                                                                                                   Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k. 
                                                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!