nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-27 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

  1. A rendelet hatálya kiterjed  Öttömös Községi Önkormányzatra.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi tejesített költségvetési


a) bevételi főösszegét

201 094 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét

193 093 e Ft-ban


állapítja meg.

  1. A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül


a) a működési célú bevételeket

163 231 e Ft-ban

b) a felhalmozási célú bevételeket

37 863 e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat

 147 668 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú kiadásokat

45 425 e Ft-ban


állapítja meg.


(4) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a)  erdei kirándulóhely és erdei kilátó kialakítása                                                       20 592 e Ft

b) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés                                                  1 384 e Ft


(5) Az önkormányzat felújítási kiadásai:

a)  önkormányzati ingatlanok napelemes fejlesztése                                                   21 560 e Ft


(6) Az Önkormányzat 2015. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi alaptevékenységének szabad maradványát 8 001 e Ft-ban állapítja meg. A maradvány-kimutatást a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.


4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi eredmény-kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. 


8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai létszám közfoglalkoztatottak nélkül  9 fő,

b) engedélyezett létszám 10 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 50 fő.


9. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                         dr. Dobó István                                             Erdélyi-Nagy Renáta

                            polgármester                                                            aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. május 26.


                                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
37.5 KB
2. számú melléklet
24.5 KB
3. számú melléklet
38 KB
4. számú melléklet
21 KB
5. számú melléklet
76 KB
6. számú melléklet
25 KB
7. számú melléklet
22.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!