nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) rendelete
Hatályos:2015-02-25 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) rendelete
a Szervezeti-és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XII.3.) rendelet módosításáról

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2015. (II.25) önkormányzati rendelete

A Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XII.3.) rendelet módosításárólAkasztó Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XII.3.) rendeletét a következők szerint módosítja:


1. §.


A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.2. §.


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

                         

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Suhajda Antal                                                                         Varga Béláné

polgármester                                                                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 25.                                                 Varga Béláné

                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3.melléklet
21.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!