nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-30 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetésének teljesítése


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetése bevételinek teljesítését  213.249.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetése bevételinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

önkormányzatok működési támogatásai

65.072

működési célú támogatások államháztartáson belülről

21.056

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21.976

közhatalmi bevételek

68.246

működési bevételek

24.570

Költségvetési bevételek összesen

200.920

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10.283

államháztartáson belüli megelőlegezések

2.046

Finanszírozási bevételek összesen

12.329

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

213.249


     

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi bevételei teljesítését az  1. melléklet tartalmazza.2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítését  167.622.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

Személyi juttatások

30.593

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.947

Dologi kiadások

26.857

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.247

Működési kiadások összesen

72.273

Beruházások

11.467

Felújítások

6.811

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6.237

Felhalmozási kiadások összesen

24.515

Költségvetési bevételek összesen

96.788

Irányítószervi támogatás folyósítása

68.635

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.199

Finanszírozási kiadások összesen

70.834

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

167.622(3)Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiadási teljesítését az 2. melléklet tartalmazza.


3.§.

(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.


4.§(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 45.627 e Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2016. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése


5.§


(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 52.276 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként :


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

Személyi juttatások

34.984

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8.849

Dologi kiadások

8.280

Működési kiadások összesen

52.113

Beruházások

163

Felhalmozási kiadások összesen

163

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

52.276(3) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését az 8. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 1.917 ezer Ft-ban állapítja meg.


(5)  Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként :


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről

185

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.712

működési bevételek

20

Költségvetési bevételek összesen

1.917


(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 53.534 ezer Ft-ban állapítja meg.


(7) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal  2015. évi finanszírozási bevételeinek teljesítése  kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

202

államháztartáson belüli megelőlegezések

53.332

Finanszírozási bevételek összesen

53.534


(8) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését az 9. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzmaradványát 3.175 ezer Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

                   


3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése


6.§


(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 14.745 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként :


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

Személyi juttatások

10.439

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.842

Dologi kiadások

1.464

Működési kiadások összesen

14.745

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14.745(3) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 488 ezer Ft-ban határozza meg.


(5)  Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként :


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

125

működési bevételek

363

Költségvetési bevételek összesen

488


(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 15.377 ezer Ft-ban állapítja meg.


(7) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015.évi finanszírozási bevételeinek teljesítése  kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

74

államháztartáson belüli megelőlegezések

15.303

Finanszírozási bevételek összesen

15.377(8) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.


(9) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi pénzmaradványát1.120 ezer Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.


4. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése7.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetése bevételinek teljesítését  284.565.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetése bevételinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

önkormányzatok működési támogatásai

65.072

működési célú támogatások államháztartáson belülről

21.241

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.813

közhatalmi bevételek

68.246

működési bevételek

24.953

Költségvetési bevételek összesen

203.325

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10.283

államháztartáson belüli megelőlegezések

2.046

irányítószervi támogatás

68.635

Finanszírozási bevételek összesen

81.240

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

284.565


     

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2015. évi költségvetése bevételei teljesítését az  12. melléklet tartalmazza.


8.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítését  234.643.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

Személyi juttatások

76.016

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19.638

Dologi kiadások

36.601

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.247

Egyéb működési célú kiadások

3.629

Működési kiadások összesen

139.131

Beruházások

11.630

Felújítások

6.811

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6.237

Felhalmozási kiadások összesen

24.678

Költségvetési kiadások összesen:

163.809

Irányítószervi támogatás folyósítása

68.635

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.199

Finanszírozási kiadások összesen

70.834

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

234.643


(3) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2015. évi költségvetése kiadásai teljesítését az  13. melléklet tartalmazza.9.§.


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérleg főösszegét 971.817 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 965.047 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi mérleg főösszegét 3.509 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 3.509 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi mérleg főösszegét 1.160 e        Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 1.160 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.5. Záró rendelkezések


                                                                                      10.§.


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Uraiújfalu, 2016. április 28.                                                 Vargyai Vilmos                       Dr.Husz Norina

                                                   polgármester                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
53 KB
2. melléklet
61.5 KB
3. melléklet
9.7 KB
4. melléklet
12.45 KB
5. melléklet
11.2 KB
6. melléklet
11.97 KB
7. melléklet
11.88 KB
8. melléklet
52 KB
9. melléklet
81.5 KB
10. melléklet
52 KB
11. melléklet
81.5 KB
12. melléklet
54 KB
13. melléklet
61.5 KB
14.melléklet
19.05 KB
15. melléklet
13.73 KB
16. melléklet
12.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!