nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-05 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

                                  a)  584.310.000,-Ft költségvetési bevétellel

                                  b)  342.113.000,-Ft költségvetési kiadással

                                  c)    242.197.000,-Ft eredménnyel

hagyja jóvá.  1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.melléklet tartalmazza.
  2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2.melléklet tartalmazza.2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3.melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségügyi ellátás és a Művelődés és sport intézmények bevételeit és kiadásait

     a 3.1. és a 3.2. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzati közös hivatal bevételeit és kiadásait az 4.melléklet tartalmazza.3. §


(1) Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.


(2)Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési    maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni.4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                        Szabó József sk.                                  Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                        polgármester                                                    jegyzőA rendeletet kihirdettem:


2018. május 04. napján

                                                Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
892.96 KB
beszámoló
4.05 MB
beszámoló
1.17 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!