nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2005(XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-01 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2005(XI.29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testületének

19/2005. (XI.29.) számú rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításárólBalatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § a) pontja, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a háziorvosok területi ellátási kötelezettségéről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. §

A rendelet célja:


a) az egészségügyi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi körzeteinek kialakítása,

b) Balatonújlak község lakossága a területi ellátási kötelezettség megállapítása során alanyi jogon, egyenlő mértékben lés módon egészségügyi alapellátásban részesüljön.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet területi hatálya Balatonújlak község közigazgatási területére terjed ki. A rendelet több településre kiterjedő ellátás esetén mellékleteiben kijelöli a körzet székhelyét.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonújlak község területén működtetési jogot szerzett, területi ellátási kötelezettség alapján egészségügyi alapellátást végző háziorvosra, fogorvosra, védőnőre, ifjúság-egészségügyi orvosra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya alá a rendelet 1, 2, 3, 4, 5.számú mellékleteiben felsorolt körzetek tartoznak.


Az alapellátás körzetei


3. §


A körzetek, a körzet székhelyek és a telephelyek felsorolását

a) háziorvosi körzet esetén az 1. sz. melléklet

b) fogorvosi körzet setén a 2. sz. melléklet

c) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás esetén a 3. sz. melléklet

d) védőnői ellátás esetén a 4.sz. melléklet

e) iskola-egészségügyi ellátás esetén az 5. sz. melléklet tartalmazza.Vegyes és záró rendelkezések


4. §


(1) jelen rendelet 2006. január 1-jén lépé hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2002. (VI.24.) – háziorvosi körzetről szóló – rendelet.Balatonújlak, 2005. november 24.                Mazzag Ferenc                                                              Pintérné Hegedűs Szilvia

                  polgármester                                                                               jegyző
A rendelet kihirdetve:Balatonújlak, 2005. november 29.Pintérné Hegedűs Szilvia

              jegyző[1]1. számú mellékletHáziorvosi körzet:Székhely: Balatonkeresztúr, Új Élet u. 21.


Telephely: Balatonújlak, Kossuth u. 77.


                


 Balatonújlak: Petőfi Sándor utca, Balaton utca, Hegyalja utca, Kossuth Lajos utca,

                 Templom utca.[2]2. számú melléklet a 19/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzet:


        Marcali Többcélú Kistérségi Társulás IV. számú vegyes fogorvosi körzete.


        Fogorvosi körzet székhelye: a feladatot ellátó fogorvos mindenkori rendelője

                                                      Jelenleg: 877 Marcali, Rákóczi u. 6-10.


        Balatonújlak teljes közigazgatási területe ehhez a körzethez tartozik.

4. számú melléklet


 Védőnői körzet:               Székhely: Balatonmáriafürdő


              Társulásban részt vevő települések: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő,

               Balatonmáriafürdő, Balatonújlak.              Balatonújlak: Petőfi S. u., Balaton u., Hegy u., Kossuth L. u., Templom u.
5. számú melléklet
Iskola-egészségügyi ellátás:              Székhely: Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 6.

Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testületének

19/2005. (XI.29.) számú rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításárólBalatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § a) pontja, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a háziorvosok területi ellátási kötelezettségéről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. §

A rendelet célja:


a) az egészségügyi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi körzeteinek kialakítása,

b) Balatonújlak község lakossága a területi ellátási kötelezettség megállapítása során alanyi jogon, egyenlő mértékben lés módon egészségügyi alapellátásban részesüljön.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet területi hatálya Balatonújlak község közigazgatási területére terjed ki. A rendelet több településre kiterjedő ellátás esetén mellékleteiben kijelöli a körzet székhelyét.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonújlak község területén működtetési jogot szerzett, területi ellátási kötelezettség alapján egészségügyi alapellátást végző háziorvosra, fogorvosra, védőnőre, ifjúság-egészségügyi orvosra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya alá a rendelet 1, 2, 3, 4, 5.számú mellékleteiben felsorolt körzetek tartoznak.


Az alapellátás körzetei


3. §


A körzetek, a körzet székhelyek és a telephelyek felsorolását

a) háziorvosi körzet esetén az 1. sz. melléklet

b) fogorvosi körzet setén a 2. sz. melléklet

c) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás esetén a 3. sz. melléklet

d) védőnői ellátás esetén a 4.sz. melléklet

e) iskola-egészségügyi ellátás esetén az 5. sz. melléklet tartalmazza.Vegyes és záró rendelkezések


4. §


(1) jelen rendelet 2006. január 1-jén lépé hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2002. (VI.24.) – háziorvosi körzetről szóló – rendelet.Balatonújlak, 2005. november 24.                Mazzag Ferenc                                                              Pintérné Hegedűs Szilvia

                  polgármester                                                                               jegyző
A rendelet kihirdetve:Balatonújlak, 2005. november 29.Pintérné Hegedűs Szilvia

              jegyző[3]1. számú mellékletHáziorvosi körzet:Székhely: Balatonkeresztúr, Új Élet u. 21.


Telephely: Balatonújlak, Kossuth u. 77.


                


 Balatonújlak: Petőfi Sándor utca, Balaton utca, Hegyalja utca, Kossuth Lajos utca,

                 Templom utca.[4]2. számú melléklet a 19/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzet:


        Marcali Többcélú Kistérségi Társulás IV. számú vegyes fogorvosi körzete.


        Fogorvosi körzet székhelye: a feladatot ellátó fogorvos mindenkori rendelője

                                                      Jelenleg: 877 Marcali, Rákóczi u. 6-10.


        Balatonújlak teljes közigazgatási területe ehhez a körzethez tartozik.

4. számú melléklet


 Védőnői körzet:               Székhely: Balatonmáriafürdő


              Társulásban részt vevő települések: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő,

               Balatonmáriafürdő, Balatonújlak.              Balatonújlak: Petőfi S. u., Balaton u., Hegy u., Kossuth L. u., Templom u.
5. számú melléklet
Iskola-egészségügyi ellátás:              Székhely: Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 6.[1]

Módosította a 7/2012. (V.30.) rendelet, hatályos 2012. július 1-től

[2]

Módosította a 6/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet hatályos 2014. július 1-től


[3]

Módosította a 7/2012. (V.30.) rendelet, hatályos 2012. július 1-től

[4]

Módosította a 7/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályos 2014. augusztus 1-től


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!