nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-26 - 2019-10-26
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § Az önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


2. Záró rendelkezések


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
108.21 KB
2. melléklet
103.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!