nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 - 2014-12-31
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.27.) rendelet módosításáról

Egyházaskesző község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§


Egyházaskesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2013.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   64.282 e Ft-ban

                                            b./ kiadási főösszegét  :   64.282 e Ft-ban  állapítja meg.”


2.§.


A R. 1,2.,.,2/1.,2/2., 3, 4.,5, 6, 7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,3, 4.,5, 6, 7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14 sz. mellékletei lépnek.


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2014.(V.06.)ör.mellékletei 1-14.
1021 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!