nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2017 (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-02
Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2017 (III.22.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1), valamint (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőt havi 45.000 Ft tiszteletdíj illeti meg alapdíjként (a továbbiakban: alapdíj).

(3) A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül havi 12 000 FT, a bizottság nem képviselő tagját havi 15.000 Ft illeti meg.”


2. §

Ezen rendelet 2017. április 1. napjától lép hatályba, de kihirdetést követő napon hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!