nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 4/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-17 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 4/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a 3. § b) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában, a 3. § c) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, az 5. § tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében és a 10. § tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Tiszacsege Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki. 


2. §


A Rendelet 4. melléklete jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki. 


3. §


Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de kihirdetést követő napon hatályát veszti. 


Tiszacsege, 2018. február 16.                                        Szilágyi Sándor                                                         dr. Bóné Mónika

                                         polgármester                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet
711.45 KB
2_melléklet
542.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!