nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012 (V.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2012-06-15 - 2016-05-30
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012 (V.31.) Ör. számú rendelete
a településen működő háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 16. § (1) bekezdése, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152. § (2) bekezdése és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése alapján - a helyi lakosság szükségleteinek, valamint a helyi sajátosságoknak a figyelembevételével - a háziorvosi, a fogorvosi és védőnői körzetekről az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya Ebes község közigazgatási területére terjed ki.


2. §

(1) Ebes községben három háziorvosi körzet működik.


(2) Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza


3.§

Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.


4. §

(1) Ebes községben kettő védőnői körzet működik.


(2) Az egyes körzetekhez tartozó utcák felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza


5.§


A rendelet 2012. június 15-én lép hatályba. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény helyi végrehajtásáról szóló 15/2002. (XI. 27.) Ör. számú rendelete.


                Szabóné Karsai Mária sk.                                            Dr. Hajdu Miklós sk.

                          polgármester                                                                  jegyző

                                                                                   
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. számú melléklet a 13/2012 (V.31.) Ör. számú rendelethez
17.31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!