nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 16/2016 (XI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-23 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 16/2016 (XI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1.§

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

  1. 1.283.768 ezer Ft költségvetési bevétellel,
  2. 1.398.823 ezer Ft költségvetési kiadással és
  3. 115.055 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 25.390 ezer Ft a működési hiány és 89.665 ezer Ft a felhalmozási hiány.”

2.§

(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3 .§

(1)   A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4.§

(1)  A Rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(2)  A Rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(4)  A Rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(5)  A Rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.


5.§

(1)   A Rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 29. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 31. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 37. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.


6.§


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tiszacsege, 2016. november 22.Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek 16_2016
1.52 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!