nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-10 - 2020-07-11
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiség bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 30. §-a.2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


                             Ugron Zoltán                                                         Hopka Rita

                              polgármester                                                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!