nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 15/2016 (X.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-29 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 15/2016 (X.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében és a (2) bekezdésben kapott feladatkörében eljárva Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §          (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

                 a) 1.272.178 ezer Ft költségvetési bevétellel,

                 b) 1.387.233 ezer Ft költségvetési kiadással és

                 c) 115.055 ezer Ft költségvetési hiánnyal

              állapítja meg.

(2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 36.452 ezer Ft a működési hiány és 79.312 ezer Ft a felhalmozási hiány.”

2.§

(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3 .§

(1)   A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4.§

(1)  A Rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(2)  A Rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(4)  A Rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(5)  A Rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.


5.§

(1)   A Rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 29. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 31. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(8)   A Rendelet 37. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 


6.§

  1. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2016. október 04.Csatolmányok

Megnevezés méret
01_melléklet 15_2016
691.21 KB
02_melléklet 15_2016
637.9 KB
03_melléklet 15_2016
635.57 KB
04_melléklet 15_2016
326.43 KB
05_melléklet 15_2016
374.61 KB
06_melléklet 15_2016
293.75 KB
07_melléklet 15_2016
278.73 KB
08_melléklet 15_2016
273.78 KB
09_melléklet 15_2016
553.38 KB
10_melléklet 15_2016
552.96 KB
11_melléklet 15_2016
548.72 KB
12_melléklet 15_2016
429.84 KB
13_melléklet 15_2016
429.67 KB
14_melléklet 15_2016
431.84 KB
15_melléklet 15_2016
429.01 KB
16_melléklet 15_2016
427.14 KB
17_melléklet 15_2016
429.02 KB
18_melléklet 15_2016
429.91 KB
19_melléklet 15_2016
428.26 KB
20_melléklet 15_2016
429.81 KB
21_melléklet 15_2016
429.79 KB
22_melléklet 15_2016
263.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!