nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-08 - 2014-12-31
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el:1.§(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2013. évi bevétele 63.686 e.

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1. 2. 3. számú melléklet tartalmazza.


2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi kiadásait  60.343 e. forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.


3.§


(1) A Képviselőtestület a 2013.évi pénzmaradványt 3 685 e. forintban határozza meg,

      az 5.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2013. évi pénzmaradvány a 2013. évi

      bevételek között szerepel.


4.§


       Az önkormányzat vagyona a 2013. évi mérleg alapján  73 458 e. forint. Az összevont

      zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.


5.§

      

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.             


6.§.                                        (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselő-testületének az      Egyházaskesző község Önkormányzat és Szervei 2013.évi költségvetéséről szóló  1./2013.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Csatolmányok

Megnevezés méret
4/2014.(V.08.) ör. mellékletei 1-7.
61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!