nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.29.) rendelete
Hatályos:2015-10-29 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.29.) rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/20015. (VIII.11.) rendelet módosítása

Akasztó Község Képviselőtestületének

19/2015.(X.29.) rendelete

A Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII.11.) rendelet módosításárólAkasztó Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselőtestület Ügyrendi Vagyonnyilatkozatok Vizsgálatával Foglalkozó és Összeférhetetlenségi bizottsága véleményének kikérésével Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2015.(VIII.11.)  rendeletét  ( továbbiakban:R.) az alábbiak szerint módosítja.


1.§A R. 2.számú mellékletének  helyére e rendelet 1. számú melléklete lép.

    


       2.§Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondosodik.
 Suhajda Antal                                                                         Varga Béláné

  polgármester                                                                              jegyző

Záradék:

              

                Kihirdetve:Akasztó, 2015. október 29.

                                                           Varga Béláné

                              jegyző                                                     
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
22.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!