nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Kormány rendeletre, a következőket rendeli el:


1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6 melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


2. § Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba.


Tiszacsege, 2019. március 27.                        Szilágyi Sándor                                                         dr. Bóné Mónika

                          polgármester                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet 7_2019
14.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!