nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-25 - 2019-09-26
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. 9. § (1)-(2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék részét képező papír-, műanyag-, és fémhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott gyűjtőedényben szelektíven gyűjtheti.


(2) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladékot külön díjazás nélkül a közszolgáltató részére előre meghatározott időpontban átadja.


(3) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot rendszeresen, havonta egy alkalommal gyűjti össze és szállítja el. Az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék, illetve a vegyes hulladék elszállítása külön-külön gyűjtőjárattal történik.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. szeptember 18.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indoklás
12.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!