nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-10 -tól
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire terjed ki.


2. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal), valamint a 2019. augusztus 31-gyel megszűnt Mányi Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Mini Bölcsőde).


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Közös Hivatal és a Mini Bölcsőde 2019. évi összevont


                                    a) költségvetési bevételi főösszegét                    669 013 931 Ft-ban,

                                   b) költségvetési kiadási főösszegét                     586 428 668 Ft-ban,

                                          c) záró pénzkészletét                                    82 585 263 Ft-ban    

hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat

                  a) költségvetési bevételi főösszegét                        459 377 527 Ft-ban,

                  b) költségvetési kiadási főösszegét                         388 859 274 Ft-ban,

                  c) záró pénzkészletét                                        70 518 253 Ft-ban

hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az Óvoda

                  a) költségvetési bevételi főösszegét                        77 207 711 Ft-ban,

                  b) költségvetési kiadási főösszegét                         71 726 077 Ft-ban,

                  c) záró pénzkészletét                                        5 481 634 Ft-ban

hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a Konyha

                  a) költségvetési bevételi főösszegét                        47 170 286 Ft-ban,

                  b) költségvetési kiadási főösszegét                         45 815 184 Ft-ban,

                  c) záró pénzkészletét                                        1 355 102 Ft-ban

hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház

                  a) költségvetési bevételi főösszegét                          8 461 937 Ft-ban,

                  b) költségvetési kiadási főösszegét                           7 318 232 Ft-ban,

                  c) záró pénzkészletét                                        1 143 705 Ft-ban

hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal

                  a) költségvetési bevételi főösszegét                       72 510 022 Ft-ban,

                  b) költségvetési kiadási főösszegét                        68 423 453 Ft-ban,

                  c) záró pénzkészletét                                       4 086 569 Ft-ban

hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület a Mini Bölcsőde

                  a) költségvetési bevételi főösszegét                        4 286 448 Ft-ban,

                  b) költségvetési kiadási főösszegét                         4 286 448 Ft-ban,

                  c) záró pénzkészletét                                               0      Ft-ban

hagyja jóvá.


4. § (1) A 3. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1., 2., 3. mellékletek tartalmazzák.


(2) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


5. § A 2019. évi költségvetési létszámkeret alakulását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


6. § Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (beruházási és felújítási) kiadásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7. § Az általános- és céltartalékokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 8. és 9. mellékletei mutatják be, melyek esetünkben nemlegesek.


9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10. § A hitelek kimutatására a rendelet 11. melléklete szolgál, mely esetünkben nemleges.


11.§ Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


12. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátások alakulását a rendelet 13. melléklete mutatja be.


13. § Az átadott-átvett pénzeszközöket a rendelet 14. és 15. melléklete részletezi.


14. § A helyi adók és az átengedett központi adók jogcímenkénti alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.


15. § A pénzmaradvány kimutatására a rendelet 17. melléklete szolgál.


16. § A helyi önkormányzat és intézményei eredménykimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.


17. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nyilvántartása alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérlegét a rendelet 19. melléklete tartalmazza.


18. § A pénzeszközök változásának bemutatására a rendelet 20. melléklete szolgál.


19. A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 21. melléklete tartalmazza.


20. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 22. melléklete tartalmazza.


21. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 23. és 23.a) melléklete mutatja be.


22. § Polgármesteri keret felhasználását a rendelet 26. melléklete tartalmazza.


23. § A Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználását a 27. melléklet mutatja be.


3. Záró rendelkezések


24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


25. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet.
Ugron Zoltán                                                                                          Hopka Rita

polgármester                                                                                              jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!