nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2016 (XI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-23 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2016 (XI.22.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólTiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Tiszacsege, 2016. november 22.Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
802.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!