nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-08-19 - 2017-08-20
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §

A R. 6. számú mellékletének A.) pontja az alábbira módosul:

„A.) Étkeztetés


Az étkeztetés intézményi nettó térítési díja:


Helyszínen történő (intézményi) fogyasztás esetén:                         701 Ft /ellátási nap


Lakáson történő étkeztetés (kiszállítás) esetén:                                780 Ft / ellátási nap”


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!