nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 30/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-06 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 30/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelete
a lakástámogatás helyi szabályairól szóló 7/2009.(IV.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti az lakástámogatás helyi szabályairól szóló 7/2009.(IV.01.) számú rendelet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2017. december 6.
                            Szilágyi Sándor                                                                     dr. Bóné Mónika

                               polgármester                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!