nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2019 (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-21 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2019 (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Csertő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


 1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.  


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi zárszámadása


2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési beszámolóját :

            

         165 196 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

           39 976 000 Ft induló pénzkészlettel

      -  173 816 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

         31 356 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.


3.§. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                              32 355 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         126 650 000 Ft,

     amelyből

     ba) működési célú,                                                                124 822 000 Ft

     bd) felhalmozású                                                                     1 687 000 Ft

     be) áh-n kívülről                                                                          141 000 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                      6 631 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                    1 483 000 Ft

e) maradvány igénybevétele,                                                                        36 976 000 Ft     

f) áh-n belüli megelőlegezés                                                                           1 077 000 Ft                           

                                        

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              117 098 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             66 154 000Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    8 048 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 35 801 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                              3 558 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        3 246 000 Ft

           af) hitel visszafizetés, megelőlegezés visszafiz.                        291 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            55 711 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                    55 711 000 Ft

c) áh-n belüli megelőlegezés                                                                               1 007 000 Ft

      

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         aa) tárgyi eszközök vásárlása                  5 101 000 Ft            

         ab) felújítás                                           50 610 000 Ft


3. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések


5. §. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.


6. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

Záró pénzkészlete: 31 356 000 Ft.


8. §  A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát  a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.


10. §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 40 főben  hagyja jóvá:

                              - Közfoglalkoztatott:         40 fő .                


4. Egyéb rendelkezések


11. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csertő, 2019. május 15.


Fleckistánné Csöme Edit                                                       Dr.  Szilas Tamás

          polgármester                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-8. számú
161 KB
Vagyonkimutatás
14.2 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!