nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016(V.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-19 -tól
Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016(V.19.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pusztafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

105.709 E Ft

Költségvetési bevétellel100.442 E Ft


Költségvetési kiadással


5.267 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.


(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,….6.n. és a 7.1., …………. 7.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  8.1…… 8.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Pusztafalu, 2016. május 19.

Dr. Bényei Norbert

jegyzőTakács Viktor

polgármester


A rendeletet kihirdettem:

Pusztafalu, 2016. május 19.


Dr. Bényei Norbert

         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Pusztafalu_2015. évi zárszámadás táblák
722.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!