nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 


1. Általános rendelkezések


1. §. A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: önkormányzat), annak bizottságára, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2.§. Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadás 

bevételi főösszegét 221.388 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét  221.341 ezer Ft-ban,

állapítja meg az 1. melléklet alapján.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 
2016. évi költségvetésének teljesítése


3. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait az 2. és az 3. melléklet tartalmazza.


4. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.


5. § A fejlesztési kiadások teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza.


6. § Európai uniós támogatással megvalósult projekt bevételeit és kiadásait az 8. melléklet tartalmazza.


7. § Az Önkormányzat bevételeit és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve – a 9. melléklet tartalmazza.


8. § A polgármesteri hivatal (Önkormányzati igazgatás) kiadási előirányzatának teljesítését a 10. és a 11. melléklet tartalmazza.


9.§ Magyargéci Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványának összegét 45eFt-ban, a Magyargéci Szivárvány Óvoda pénzmaradványát 2eFt-ban a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.


11. § Az Önkormányzat 2016 évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 14. melléklet tartalmazza.


12. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonként és címenkénti alakulását a 15. melléklet tartalmazza.


13. § Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.


14. § Az Önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.


15.§  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.


16.§ A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 19. melléklet tartalmazza


17. § Az Önkormányzat Vagyonkimutatását eszközökről és forrásokról a 20. és a 21. melléklet tartalmazza.


18. § Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 22. melléklet tartalmazza.


19. § Az önkormányzat függő követelésekről és kötelezettségekről készített vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.


20. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 24. melléklet tartalmazza.


21. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


22.§ A rendelet 2017. május 31-én 12.30 órakor lép hatályba.
Magyargéc, 2017. május 30.Szelesné Skrabák Éva


jegyző megbízásábólVelki Róbert

Szívós-Lőrik Edit

polgármester

aljegyző


Kihirdetve:


Magyargéc, 2017. május 31. 08.30 óraSzelesné Skrabák Éva


jegyző megbízásából
Szívós-Lőrik Edit


aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
533.72 KB
2. melléklet
529.53 KB
3. melléklet
521.58 KB
4. melléklet
352.79 KB
5. melléklet
362.59 KB
6. melléklet
332.09 KB
7. melléklet
256.28 KB
8. melléklet
405.54 KB
9. melléklet
753.38 KB
10. melléklet
427.01 KB
11. melléklet
427.35 KB
12. melléklet
425.61 KB
13. melléklet
262.98 KB
14. melléklet
495.2 KB
15. melléklet
259.12 KB
16. melléklet
238.64 KB
17. melléklet
269.79 KB
18. melléklet
351.79 KB
19. melléklet
260.35 KB
20. melléklet
421.55 KB
21. melléklet
405.29 KB
22. melléklet
471.87 KB
23. melléklet
393.34 KB
24. melléklet
111.98 KB
25. melléklet
264.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!