nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-01 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjat jelen rendelet mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.


  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2014. március hónapban igénybe vett étkezések esetében kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2 / 2013 ( II.15.) számú önkormányzati rendelet.


Uraiújfalu, 2014. január 30.                              Vargyai Vilmos                                      dr. Husz Norina

                               polgármester                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
18.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!