nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-01 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairólSárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Házasságkötés tartható Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalának Sárisáp, Fő utca 123. szám alatti épületében az erre a célra fenntartott hivatali helyiségben, valamint hivatalon kívüli helyszínen.


2. §

(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyhez kötött.

(2)   Az engedély iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésekor kell kérelmezni.

(3) Nem tartható hivatalon kívüli helyszínen házasságkötés egyházi szertartások helyszínén.

(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés abban az esetben engedélyezhető, amennyiben az adott külső helyszín a házasságkötésre alkalmas.

(5) A külső helyszín a házasságkötésre abban az esetben alkalmas, amennyiben

a) rendelkezik olyan elkülönített helyiséggel, ahol a hivatalos házasságkötési eljárás lefolytatható,

b) nem csorbul az esemény méltósága, tekintélye,

c) az adatok védelme biztosított.


3. §

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az önkormányzat részére az alábbi díjakat kell megfizetni

a)  hivatali helyiségen kívül kötött házasságkötés díja 20 000 Ft,

b)  hivatali helyiségben kötött házasságkötés díja 12 000 Ft.


4. §

(1) A 3. § a) és b) bekezdésében meghatározott díjakat a Polgármesteri Hivatal pénztárába készpénzben, vagy készpénz átutalási megbízáson kell kiegyenlíteni.

(2) A díjfizetés megfizetésének elmaradása esetén a házasságkötés nem tartható meg.

(3) Amennyiben a házasságkötés valamely okból nem valósul meg, a befizetett díj kérelemre a Polgármesteri Hivatal pénztárából készpénzben visszafizetésre kerül az elmaradt esemény időpontjától számított 8 napon belül.


5. §

(1) Ha a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, eseményenként a 3. § a) pontjában meghatározott díjból bruttó 12 000 Ft-ban részesül.

(2) Hivatali helyiségben történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető eseményenként a 3. § b) pontjában meghatározott díjból bruttó 12 000 Ft-ban részesül.


6. §

(1) Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az 1/2011. (II.3.) önkormányzati rendelet.                            Kollár Károly                                                     Takácsné Molnár Anikó

                             polgármester                                                               jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. június 28. napján kihirdettem.

Sárisáp, 2017. június 28.


Takácsné Molnár Anikó

                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!